• منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

    دریافت گواهینامه حق تقدم

    سهامداران محترم می توانند از طریق سایت شرکت به نشانی www.tpicoholding.com و یا از طریق لینک زیر نسبت به دریافت گواهی حق تقدم اقدام نمایند.

    دریافت گواهی حق تقدم

     

    همچنین در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و شماره حساب شرکت میتوانید به آگهی مهلت استفاده از حق تقدم در سایت کدال مراجعه نمایند.